Certyfikaty

ISO 9001 i ISO 14001

100%

Ochrony przed korozją
  • Kraków, ul. Szwedzka 23/75,
  • +48 12 267 07 69

Certyfikaty

ISO 9001 i ISO 14001

100%

Ochrony przed korozją

Atesty i certyfikaty

Atesty i certyfikaty


Produkty INTERCEPT® są wykorzystywane przez renomowane firmy, które muszą spełnić określone wytyczne i surowe warunki jakości. Wszyscy producenci są zewnętrznie certyfikowani wg. DIN EN ISO, Veritas lub innych systemów.

INTERCEPT® otrzymuje licencje w takich sektorach jak wojsko, przemysł samochodowy, przemysł lotniczy i kosmonautyczny, a także elektryczny. Produkty INTERCEPT® mogą być stosowane w przemyśle produktów spożywczych.

Poza ogólnymi licencjami, związanymi z recyclingiem i usuwaniem odpadów, produkty INTERCEPT® spełniają szereg wymogów w zakresie przemysłu i gospodarki materiałowej.

Zachęcamy do kontaktu z nami, przedstawimy Państwu nasze aktualne certyfikaty.

Polityka jakości i dbania o środowisko
Polityka działalności spółki INTERCEPT Technology GmbH, jako niezależnego dostarczyciela systemów dla innowacyjnych rozwiązań w produkcji opakowań, to przede wszystkim gwarancja niezmiennie najlepszych i najprostszych rozwiązań, jak również długoterminowa współpraca z naszymi partnerami.

Obok naszego głównego celu, jakim jest długotrwały sukces, ważne są dla nas również:

  • Satysfakcja wśród klientów
  • Satysfakcja wśród pracowników
  • Partnerskie relacje
  • Innowacyjne rozwiązania
  • Nowoczesne technologie
  • Świadomość ekologiczna

Równie ważnym spektrum dla INTERCEPT Technology GmbH jest ograniczenie szkód wyrządzanych środowisku naturalnemu. Wszyscy jesteśmy zobowiązani by chronić naszą ziemię, wodę i powietrze, w oszczędny i świadomy sposób obchodzić się z zasobami naturalnymi i przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju.  Podejmowane decyzje i procedury w przedsiębiorstwie muszą spełniać wymogi prawne i mają sprzyjać powyższym celom.

Dbałość o środowisko jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ już samo wykorzystywanie oferowanych przez nas rozwiązań poprawia bilans ekologiczny naszych klientów i pozwala uniknąć niebezpiecznych emisji.

W praktyce środki te mają na celu odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów, unikanie odpadów, ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i pakowania towarów, a także stosowanie nowoczesnych i wolnych od szkodliwych substancji maszyn.

By nasze produkty nadawały się do recyklingu, konieczne jest zachowanie na poszczególnych etapach pracy odpowiednich wytycznych, zgodnych z obowiązującym prawem krajowym, przyjętymi normami i zasadami. INTERCEPT Technology GmbH wnosi istotny wkład w optymalizację przepływu materiałów w sektorze opakowań, pod względem wymaganej trwałości.

Dzięki znacznemu udziałowi naszych usług w sektorze procesów pakowania, klient jest integralną częścią proekologicznej filozofii naszego przedsiębiorstwa.