Certyfikaty

ISO 9001 i ISO 14001

100%

Ochrony przed korozją
  • Kraków, ul. Szwedzka 23/75,
  • +48 12 267 07 69

Certyfikaty

ISO 9001 i ISO 14001

100%

Ochrony przed korozją

IMPS-INTERCEPT System ochrony minerałów

IMPS – INTERCEPT® System ochrony minerałów


System IMPS jest idealnym systemem konserwacji dla próbek rdzeni wiertniczych, odłamków rdzeni wiertniczych i próbek minerałów.

Nasz produkt zastępuje kosztowne systemy konserwacji, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla próbek. Zapewnia ochronę przed degradacją próbek podczas ich wydobywania, transportu i przechowywania, umożliwiając ich dokładną analizę laboratoryjną.

To optymalne rozwiązanie zapewnia długotrwałą ochronę, zapobiegając utlenianiu próbek podczas sortowania, transportu i magazynowania.

IMPS obejmuje wszystkie istotne produkty i maszyny, które tworzą ekonomiczny i technicznie doskonały system.  Cieszy się on powodzeniem w wielu lokalizacjach regionu azjatycko-pacyficznego.

Najważniejsze korzyści:

  • konserwacja rdzenia i próbki
  • oryginalne warunki poprzez bezpośrednie pobieranie próbek
  • uproszczony proces pakowania
  • brak konieczności chłodzenia
  • niezależne od lokalizacji

imps-intercept