Certyfikaty

ISO 9001 i ISO 14001

100%

Ochrony przed korozją
  • Kraków, ul. Szwedzka 23/75,
  • +48 12 267 07 69

Certyfikaty

ISO 9001 i ISO 14001

100%

Ochrony przed korozją

Częste pytania

Często zadawane pytania

Jak długo utrzymuje się działanie produktów INTERCEPT®?

Produkty INTERCEPT® są wykorzystywane przy procesach magazynowania trwających do 15 lat. W zależności od regionu, materiału, wymagań i warunków składowania, wybrane zostają konkretne produkty marki INTERCEPT®. Gwarancje na dobrane produkty są ustalane zależnie od wydajności poszczególnych materiałów i obowiązują we wszystkich regionach na całym świecie. Doświadczenie w zakresie działalności firmy INTERCEPT®, które sięga 1984 r., umożliwia stworzenie kompetentnych prognoz co do okresu działania produktów.

Czy wszystkie produkty INTERCEPT® chronią przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)?

Nie. Produkty z serii Static INTERCEPT® oraz R.I.B.S.™ należą do kategorii ANSI/ESD S541; ANSI/ESD S20-20. R.I.B.S.™ MVTR oraz R.I.B.S. MVTR Ultra, która zapewnia dodatkowo osłonę i chroni przed EMI. Wszystkie pozostałe produkty INTERCEPT® z założenia nie tworzą ładunków elektrycznych. INTERCEPT® chroni zarówno przed korozją jak i ESD.

Czy produkty INTERCEPT® nadają się do recyklingu i mogą zostać poddane utylizacji?

Tak. INTERCEPT® spełnia krajowe i międzynarodowe wymogi odnośnie recyklingu farbowanych produktów z tworzywa sztucznego. Wszystkie produkty mogą zostać bezproblemowo usunięte wg. europejskiego kodu odpadów. Poszczególne kody odpadów znajdują się w dokumentach technicznych i zostają co roku poddane weryfikacji przez niezależne laboratorium chemiczne. Nie bez powodu INTERCEPT® został nagrodzony przez Federalne Biuro Ochrony Pracy i Medycy Pracy (niem. BAuA) za swoją proekologiczną postawę.

Produkty INTERCEPT® zawierają miedź. Czy jej zawartość może doprowadzić do reakcji galwanicznych w bezpośrednim kontakcie z innymi metalami?

Nie. Stałe włączanie poszczególnych cząstek i powstała przez to wyjątkowa matryca polimerowa produktów, zapobiegają powstaniu reakcji galwanicznych, również przy bezpośrednim kontakcie. Nawet powierzchnie wysoko polerowane nie doprowadzą przy bezpośrednim kontakcie z produktami do żadnej reakcji.

Potwierdzają to oczywiście odpowiednie pomiary.

Czy INTERCEPT® może zostać wykorzystany w pomieszczeniu sterylnym?


Tak. Nasze produkty nie wydzielają gazów chemicznych, kationów czy anionów.  INTERCEPT® spełnia nawet wymagania odnośnie czystości podczas lotu kosmicznego.  Produkty mogą zostać dopasowane do odpowiednich specyfikacji i nadają się tym samym do składowania produktów kategorii “Class 0”, spełniają wymagania “CCC” oraz “RR 100”.

Jakie testy powinno się wybrać do sprawdzenia INTERCEPT®?

Te najbardziej wymagające. Proszę zdecydować się na testy, które najbliżej odpowiadają rzeczywistości. Znane są Państwu utrudnienia, na jakie trafiają Państwa przesyłki. Stąd też, ważne by testy jak najbliżej odpowiadały tym warunkom.  Istnieje wiele procedur kontrolnych, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością i służą bardziej samemu produktowi, aniżeli klientowi.  Tak jak testowanie żyletek do golenia w wodzie destylowanej nie jest adekwatne do warunków podczas transportu morskiego, podobnie testy mające sprawdzić działanie części elektrycznych przy wilgotności, nie dają faktycznego obrazu produktu. Chętnie polecimy Państwu kilka niezależnych i akredytowanych placówek przeprowadzających testy, które udzielą rzetelnych informacji na temat transportu morskiego i długoterminowego składowania.  Korzystając z procedur testowych, nie należy jednak rezygnować z testów wysyłki towaru.  Tylko w ten sposób, będą Państwo w stanie wyciągnąć wnioski na temat wykorzystanych rodzajów opakowań dla konkretnego produktu i szczegółów odnośnie procesu wysyłki.

Czy INTERCEPT® może zostać kilkakrotnie wykorzystany?

Tak. Jedną z głównych zalet INTERCEPT® jest możliwość wielokrotnego wykorzystania opakowań. Niesie to ze sobą wiele korzyści związanych z wykonaniem i obróbką produktów.  O zaletach tego działania przekonało się już wielu użytkowników.  W ten sposób zostały np. na okres sześciu lat wykorzystane wózki do przewożenia dużych ładunków dla bezolejowych komponentów do prowadzenia pojazdów, zbiorniki po 100 czyszczeniach przemysłowych zostały wykorzystane w serii badań, silniki zostały zapakowane w ten sam pojemnik w trzech etapach. Stosujemy opakowania wielokrotnego użytku gdzie tylko to możliwe, co stanowi przekonujący argument dla ekonomiki przedsiębiorstwa z długim, realistycznym okresem użytkowania.

Czy INTERCEPT® to droga inwestycja?

Nie. INTERCEPT® dzięki kosztom produkcji, a co za tym idzie stosowanym materiałom wyprzedza konwencjonalne metody ochronne. Dzięki swoim wyjątkowym funkcjom i optymalizacji procesów, INTERCEPT® nie tylko ogranicza koszty zakupu, lecz również częściowo umożliwia znaczną oszczędność kosztów. Wymaga to jednak dokładnej analizy ze strony wykwalifikowanych konsultantów technicznych.

Ocenić należy również, który typ produktów INTERCEPT® powinien zostać zastosowany.  Redukcja kosztów możliwa jest przez zaplanowane użycie materiałów, zwiększony ładunek elektryczny, zmniejszoną ilość substancji wtórnych takich jak oleje czy papier i uproszczoną obróbkę.  Wymaga to oczywiście rzetelnej ekspertyzy handlowej i technicznej, by ocenić docelowe korzyści.

Czy INTERCEPT® to początkujący usługodawca?

Nie. INTERCEPT® od 1984 r. cieszy się na całym świecie powodzeniem w dziedzinie składowania i wysyłki towarów przemysłowych. Choć początkowo INTERCEPT® stosowany był w przemyśle telekomunikacyjnym, technologia bardzo szybko znalazła zastosowanie w innych dziedzinach. Jak gałęzie przemysłu lubią się od siebie różnić, tak stosowane materiały i warunki szkodliwe są do siebie podobne.

Jakie materiały chroni INTERCEPT®?

Wszystkie metale żelazne i nieżelazne, elastomery, szereg materiałów sztucznych, części optyczne i wiele materiałów organicznych.  INTERCEPT® nie jest chemicznym procesem, opierającym się na jednym rodzaju metali, nie ogranicza się on również do samej ochrony metali żelaznych przed wilgocią.  INTERCEPT® neutralizuje szkodliwe działanie korozji, które dotyka wszystkich rodzajów materiałów. Dzięki temu możliwa jest ochrona wszystkich materiałów w równym stopniu. To szczególnie istotna zaleta w przypadku budowy hybrydycznej, dzięki czemu drastycznie ograniczona zostaje ilość materiałów potrzebnych do produkcji opakowań.

Czy przy użytkowaniu INTERCEPT® konieczne są każdorazowo środki wysuszające?

Nie. Zalecamy stosowanie niewielkiej ilości środków wysuszających przy dużej pojemności powietrza w opakowaniu.  Zadaniem środków wysuszających jest szybkie usunięcie wilgoci znajdującej się w opakowaniu. Powstała później wilgoć zostaje dzięki INTERCEPT® pozbawiona właściwości korozyjnych, a produkt przeciwdziała jej późniejszemu powstawaniu.

W jakiej odległości od chronionego materiału działa INTERCEPT®?

Działanie ochronne naszych produktów nie jest ograniczone żadnym dystansem i sięga znacznie dalej niż 35 cm. Również duże objętości powietrza są skutecznie, szybko i długotrwale chronione przed działaniem korozji. Umożliwia to np. bardziej gęste pakowanie na nośnikach ładunków, znaczną redukcję materiałów do pakowania oraz rezygnację z powłok zawierających oleje mineralne.  Wystarczy spojrzeć na opakowania termokurczliwe, do których pakujemy nawet największe maszyny i sprzęty z ogromną pojemnością powietrza.

Czy opakowania INTERCEPT® muszą być zespawane i zamknięte próżniowo?

Mogą Państwo oczywiście termicznie zespawać produkty INTERCEPT®, jeśli wymaga tego kontrola dostępu. Nie jest to jednak konieczne dla poprawnego działania antykorozyjnego.  Próżniowe pakowanie jest tylko wtedy konieczne, gdy części konstrukcyjne (np. części elektryczne przed lutowaniem, ładunki miotające) muszą być składowane w bardzo suchych warunkach.  W większości przypadków wystarczy jednak przeładowanie opakowań.